Jumat, 24 Desember 2010

Babagan 5

1.  Donga Srabah.
Mutih 7 dina patigeni 1 dina sewengi.
  1. Allahumma srabatullah, jabarotta jabarotti, ana lelara saluhuring bumi, ana lelara saluhuring langit, setan mara mara mati, iblis mara iblis mati, mati tanpa budi, mundur, mundur ketaton, maju kagubel ing rambut, payung agung enbun-embunan.
  2. Cecilu brahala, iya siratal, iya mustakimma, lir mamang abang rohing setan, lir maya ireng rohing demit, lir maya kuning rohing idajil, beg lir maya ijo rohing iblis, rubaya aja sira wuruk sudi gawe marang ingsun, ingsun iku aweruh roh, rohanira iku kabeh, cekece wali kece, wungkal dawa pangangsallan, yaiku sahadating setan, ha hu thathor, ha hu thathor, ha hu thathor.

2.  Donga Nurbuwat.
Mutih 3 dina patigeni sedina sewengi.
  1. Allahumma nurus samawati, wal ardi, wal kamali, sirollah.
  2. Allahumma sirolah, nikmatulah, nurbuwat ya rasulolah.

3. Donga Sleman.

Mutih 7 dina patigeni 1 dina sewengi, agung paedahe.

  1. Allahumma indakala, fisurati sulaiman, minal masriki ilal magribbi, jinagdal insan.
  2. Allahumma indakala, fisurati sulaiman, wa ma laku sulaiman, minal masriki, wal magribi, lidatihi, wa sipatihi, wa apngalihi, wa kuwatihi, wa salamihi, wa jabaraillu, wa ngijraillu, jisnawal, ilsan, warikan warikan, wal gomaman, wa salamutasliman kasira, ya iblisu saetan, pilulumatiwannur, ya rabbana tapal bal, sulaiman, birahmatika, ya arkama rokimin.

4.  Donga Gumbala Geni.

Puwasa sedina sewengi.

Allahumma qulhu allahu achad, kun payakun, saikun, dadirun, allahu abadan, abadan.


5. Donga Kulhu sungsang.

Mutih 7 dina patigeni 1 dina sewengi. 

Lamun ana wong lara winaca :
Kulhu sungsang, rarajah iman, kudhungku jabarail, tekenku tongkat nabi, mukamad rasululah, laillah hailolah.

6.  Donga Sarining Gampang.

Mutih 3 dina patigeni sedina sewengi.

Allahumma sali ngala sayidina mukamadin wa wal ali mukamad,sukma mulya , sipat lungguh, urip ingsun wong sajati wasesa, ingsun ngajab sarining gampang, barang kang den cipta den ucapna, teka gampang pan aku sarining gampang, pang gampang, pang gampang, pang gampang, gampang saking karsane Allah. Laillahailolah mukamadar rasulolah.

7. Donga Awet Enom.

Ngebleng 3 dina.

Salalahu ngalaihi wasalam, jengkelang, jengkelong, potong juwatong, kalingan jagad, kamendhak murga sirep, duter jrih kanoman, nung manuntung, braja kanoman, duteh ajrih kanoman, langgeng tan kenaning owah, urip tan kenaning lara.

Tidak ada komentar:

Papan Panggonan